Technika jest to umiejętność ekonomicznego celowego i swobodnego wykonywania wszelkich czynności ruchowych, niezbędnych w skutecznym prowadzeniu gry w określonych warunkach. Umiejętność ta zależy od zdolności ruchowych ćwiczącego oraz częstotliwości powtarzania ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń powinno doprowadzić do pewnego i szybkiego, prawie automatycznego wykonywania określonych czynności. Dobre opanowanie techniki pozwoli ćwiczącym skierować uwagę na prawidłowe wykonanie zadań taktycznych w czasie gry.

Taktyka to sposób prowadzenia walki sportowej uwzględniający regulaminy i przepisy danej dyscypliny, umiejętności i możliwości własne i przeciwnika oraz warunki walki. Taktyka jest sztuką organizowania działań i kierowania nimi w celu osiągnięcia zwycięstwa. Podstawowa zasadą postępowania taktycznego jest, w każdym przypadku, wybór optymalnego wariantu, maksymalnie wykorzystującego możliwości własne przy maksymalnym ograniczeniu możliwości działania przeciwnika. Taktyka w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.

 "Trening Sportowy jest to proces stabilizacji sportowej, który nie naruszając harmonijnego rozwoju osobowości zawodnika, zmierza do maksymalnego rozwinięcia tych jego cech fizycznych, psychicznych i wychowawczych, które zapewniają mu osiągnięcie najlepszego wyniku"

T. Ulatowski

"Trening sportowy to proces długotrwały i złożony, zmierzający do optymalnego ukształtowania cech i właściwości ustroju zgodne z modelem mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji"

H. Sozański

 

Najnowsze