Z punktu widzenia najważniejszych i decydujących sytuacji meczowych warto zauważyć, iż odbywają się one na najwyższej szybkości działania. Z racji tego jednym z ważniejszych celów w okresie przygotowawczym będzie kształtowanie szybkości zrywowej oraz szybkości poznawczej w wynikającej z natychmiastowego reagowania na wydarzenia na boisku.

 

Dzięki temu kształtujemy nie tylko motorykę ale również bardzo istotną kwestię różnicowania ruchów współpartnera i przeciwnika przez co przygotowujemy się jednocześnie do sytuacji, które realnie będą często występowały podczas meczów. W związku z powyższym w większości ćwiczeń jest przewidziane wprowadzenie piłek, gdzie tak często jak to będzie tylko możliwe należy będzie wykończyć akcję rzutem na bramkę przy asyście obrońcy. Zasadą jest, aby maksymalnie odzwierciedlić sytuację, które będą występowały podczas meczu, dlatego też kształtowanie szybkości cyklicznej bez piłek będzie ograniczone do absolutnego minimum. Takie działanie sprawi, iż nasi zawodnicy będą szybciej reagować a przede wszystkim bardziej trafnie będą wybierali rozwiązania techniczno taktyczne pod presją czasu i przeciwnika przy maksymalnej prędkości.

Z każdym tygodniem obciążenie szybkościowe będzie rosło począwszy od 5 m w pierwszym tygodniu oraz kończąc przygotowania na dystansach max 30 m z piłkami nawet w trójkach.

Kształtowanie szybkości winno być prowadzone metodycznie czyli oczywiście od coraz prostszych do coraz trudniejszych ćwiczeń. Np. Zrywy z różnych pozycji oraz sprint na odcinku np. 10 metrów oraz rzut na bramkę. Następnie należy dodać na koniec pasywnego obrońcę. Z kolejnym dniem można działać identyczne ale w parach z obrońcą. Jeszcze w następnym dniu ten sam dystans ale w trójkach z ostatnim najtrudniejszym ćwiczeniem z obrońcą.

Ćwiczenia mają mieć obowiązek ogromnego repertuaru w celu ciągłego postępu myślowego zawodnika oraz w celu braku znużenia zawodnika wywołanego ciągłym tym samym znanym zestawem ćwiczeń, które osłabia psychikę i motywacje do pracy zawodnika.

Najnowsze