W okresie przygotowania sprawnościowego najistotniejsza będzie jak najbardziej obiektywna diagnoza zawodników poprzez zastosowanie rzetelnych testów sprawności, które jak najdokładniej odzwierciedlą parametry zawodników przydatne do gry w piłkę ręczną. Fachowa diagnoza umożliwi pełną dokumentację wyjściową wszystkich zawodników oraz bardzo sprawne rozplanowanie pracy w okresie przygotowawczym jak i startowym w celu pełnej indywidualizacji doboru ćwiczeń, metod i form uwzględnionych pod każdego zawodnika.

Doskonała diagnoza umożliwi nam także stworzenie swoistej bazy szkoleniowej na przyszłość a co za tym idzie plan pracy z młodszą młodzieżą będzie jeszcze doskonalszy ponieważ będziemy bogatsi o doświadczenia na podstawie analizy wyników i postępów zawodników o charakterystycznej specyfice gry. Szkolenie młodzieży na podstawie posiadanych już analiz oraz osiągów poszczególnych zawodników może być doskonałym materiałem do modyfikacji na przyszłość oraz jeszcze lepszą pracą nad sprawnością młodzieży poprzez wprowadzenia poszczególnych modulacji do ćwiczeń oraz metod stosowanych w procesie treningowym.

 

Najnowsze