Przedmiotem kontroli w mojej pracy jest szeroko rozumiana „wytrzymałość”, gdzie jako narzędzie pomiaru wykorzystuje próbę Burpee'go. Zastosowanie tego testu w poszczególnych dziedzinach kultury fizycznej motywuję prostotą w jej przeprowadzeniu oraz ze względu na stosunkowo dużą wymierność wyników dla badanej przeze mnie zdolności motorycznej.

Cele:

-W wychowaniu fizycznym częste przeprowadzanie tejże próby ma  na celu min. nieść chęć rywalizowania z rówieśnikami. Czynnik psychiczny może popchnąć badanego do systematycznego praktykowania tego ćwiczenia w domu, które może doprowadzić do zwiększenia wydolności jego organizmu. Wydolność wraz z nastawieniem mentalnym składa się  na pożądaną przez nas wszystkich najważniejszą zdolność motoryczną jaką jest wytrzymałość. Należy wykorzystać w pełni wczesny wiek szkolny, gdyż jest to zdecydowanie najlepszy okres na kształtowanie tej zdolności.

-W rekreacji próba ta może być dla badanego doskonałym wyznacznikiem jego zdrowia. Badany sam może porównywać wyniki pod względem własnych możliwości oraz motywować się do systematycznych ćwiczeń.

-W sporcie próba ta ma na celu głównie zbadanie zdolności adaptacji badanego do narastającego z czasem wysiłku fizycznego.

Opis próby:

Do przeprowadzenia próby wykorzystam odtwarzacz audio z nadającym sygnałem w odstępie 2 sekund dla grupy osób dorosłych - 1,5 sekundy dla grupy uczniów w przedziale wieku 7-19 lat oraz 1,5 sekundy ze stopniowym skracaniem odcinków czasu pomiędzy sygnałami (podział na poziomy) dla sportowców w wieku powyżej 19 lat. Poniższe czynność tworzą zamknięty cykl. Powinny być one zgrane z rytmem nadawanym przez plik audio. Wynikiem będzie ilość poprawnych uderzeń dłoni nad głową.

• Pozycja wyjściowa "na baczność"

• Pierwszy dźwięk. Zginając kolana dochodzimy do „przysiadu podpartego” (wyprostowane ramiona na szerokość barków z dłońmi ułożonymi na podłożu)

• Drugi dźwięk. Nogi wyrzucamy w tył do pozycji "podpór leżąc przodem".

• Trzeci dźwięk. Przyciągając kolana do klatki piersiowej powracamy do "przysiadu podpartego".

• Czwarty dźwięk. Przechodzimy do postawy wyprostowanej z równoczesnym przenoszeniem wyprostowanych ramion bokiem w górę- kończąc dany ruch uderzeniem o dłonie.

• Piąty dźwięk. Patrz pierwszy dźwięk. Itd.

Sposób przeprowadzenia:

Wynik uderzeń wcześniej synchronizuję z czasem trwania nadawanego pliku audio. Równo z zakończoną próbą badanego spisuję dokładnie jego czas. Badani po zakończeniu próby natychmiast tworzą rząd w kolejności od osoby, która wykonywała próbę najkrócej do osoby, która wykonywała próbę najdłużej. Takie zastosowanie ułatwia mi późniejsze podanie wyników oraz jej personalizację (wpis do bazy danych: imię i nazwisko, wiek, płeć, wynik).

Praktyczne wykorzystanie wyników:

Dzięki jasnym zasadom osiągam bardzo sprawną organizację pracy z dowolną ilością badanych. Pozwala mi to również osiągnąć praktycznie znikomy margines błędu dla wyniku, który będę mógł bez żadnych zastrzeżeń oraz w pełni obiektywnie porównać do wyników osiąganych przez badanego przy pomocy tej samej próby w przyszłości. Jest to istotna informacja dla mnie oraz dla badanego wobec którego można ułożyć odpowiedni program treningu zdrowotnego lub sportowego mający na celu progres jego obecnej formy pod aspektem wytrzymałościowym.

Napisz szczerze w komentarzu jaki jest Twój wynik oraz systematycznie staraj się go poprawiać!

Najnowsze