Próba biegowa Beep Testu polega na pokonaniu jak największej liczby 20-to metrowych odcinków na zasadzie biegu „w tę i z powrotem”, gdzie po ściśle określonym czasie, przy pomocy charakterystycznych sygnałów dźwiękowych wyznacza się narastającą intensywność biegu. Tabela nr 4 przedstawia zasadę jej przebiegu.

Wyznaczenie VO2max

Przybliżoną wartość maksymalnego poboru tlenu VO2max wyrażoną w ml•kg-1•min-1 uzyskano poprzez podstawienie wartości parametrów biometrycznych, liczby pokonanych odcinków przez badanych oraz prędkości końcowej w próbie biegowej Beep Testu do przedstawionych poniżej trzech dostępnych w literaturze wzorów, z których wyciągnięto średnią arytmetyczną:

VO2max = prędkość końcowa*6.65 - 35.8*0,95 + 0,182 (Flouris i wsp. 2005)

VO2max= 61,1-2,2*1-0,462*wiek-0,862*BMI+0,192*łączna liczba pokonanych odcinków (Matsuzaka i wsp. 2004)

VO2max= 42,4-2,85*Płeć-0,488*BMI+0.247*łączna liczba pokonanych odcinków (Matsuzaka i wsp. 2004)

Źródło:

Flouris A. D., Metsios G. S., Koutedakis Y. (2005). Enhancing the efficacy of the 20 m multistage shuttle run test. Br J Sports Med 39, 166–170

Gustaw T. (2014). Wpływ okresu przygotowawczego na zmienność parametrów tlenowych piłkarzy ręcznych MKS Wieluń. Praca magisterska. Promotor pracy: dr hab. Zbigniew Borysiuk prof. PO. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Matsuzaka A, Takahashi Y, Yamazoe M, Kumakura N, Ikeda A, Wilk B, Bar-Or. (2004) Validdity of the Multistage 20-m shuttle-Run Test for japanese Children, Adolescents, and Adults. Pedriatric Exercise Scince 16, 113-125

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-stage_fitness_test 

Najnowsze