Diagnozowana osoba wchodzi na stopień o wysokości 51 cm w tempie 30 wejść na minutę, gdzie pełna próba trwa 5 minut. Po ukończeniu próby, badany wykonuje pomiar tętna w 30 sekundowych odcinkach czasu metodą palpacyjną na lewej tętnicy szyjnej lub za pomocą sport testera. Adekwatne odnotowane wartości w odcinkach od    1' do 1'30" - wartość A, od 2' do 2'30" - wartość B, od 3' do 3'30" - wartość C podstawia się do niżej podanego wzoru. Skrót „Ww” określamy tzw. wskaźnikiem wydolności fizycznej (Jastrzębska 2010).

Interpretacja wyniku:

<55 - wydolność zła

55-64 - wydolność poniżej przeciętnej

65-79 - wydolność przeciętna

80-89 - wydolność dobra

>90 - wydolność bardzo dobra

Próba Testu Harwardzkiego a przeważnie jego ocena jest wyznaczona bardzo rygorystycznie i skierowana winna być dla zawodników zawodowych, uprawiających dyscypliny sportowe typowo o charakterze wytrzymałościowym. 

Źródło:

Jastrzębska A. (2010). Wydolność fizyczna [w]: Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Zatoń M. (red.), Jastrzębska A. PWN Warszawa.

 

Najnowsze