Omówimy fantastyczną formę ruchu jaką jest pływanie. W celu poprawy Twojego pływania przestudiujemy specyfikę poruszania się w wodzie pod względem teoretycznym oraz praktycznym.

Czym jest pływanie?

Najprościej mówiąc jest to przemieszczenie ciała w wodzie za pomocą utworzonych powierzchni napędowych.

Biorąc pod uwagę dyscypliny sportowe, które miałyby jedne z najwyższych współczynników zdrowia dla zwykłych śmiertelników po ich praktykowaniu osobiście uznaję pływanie za najlepszą  dyscyplinę pod tym względem.

Kilka korzyści wynikających z systematycznego pływania:

• Bez urazowość, którą powoduje brak występowania efektu przetrenowania.

• Angażowany jest praktycznie cały aparat ruchu co skutkuje poprawą funkcjonowania układu krążeniowo oddechowego.

• Poprawa względu estetycznego spowodowanej ukształtowaniem się zarysu rzeźby mięśniowej, która rozłoży się naturalnie i symetrycznie na całym ciele.

Najnowsze