Jest to strzał wykonywany ze "spinowanej piłki" z obszaru prawej strony prowadnicy. Strzał ten wykonywany jest metodą zarówno zamkniętej jak i otwartej ręki. 

Wyróżniamy podział tego strzału ze względu na ruch figurki oraz kolejno ze względu na kąt uderzenia stopki figurki w piłkę.

Fazy:

• Postawienie stopki figurki piłkarzyka na piłce z prawej strony prowadnicy (front pin). Styk stopki z piłką powinien znaleźć się w najwyżej położonym punkcie piłki. 

• Wypuszczenie piłki w bok ("od siebie" przy front pinie odepchniętym i "do siebie" przy front pinie przyciągniętym) z jednoczesnym skrętem w nadgarstku (metoda zamkniętej ręki) lub z jednoczesnym otwarciem dłoni oraz opuszczeniem jej nieco do dołu przy stałym kontakcie z uchwytem (metoda otwartej ręki), aż do określonego wychylenia stopki figurki piłkarzyka na lewą stronę prowadnicy. 

• Po określonym odcinku wypuszczenia piłki w bok następuje powrotny skręt nadgarstka (metoda zamkniętej ręki) lub ruch dłoni ku górze przy stałym kontakcie z uchwytem (metoda otwartej ręki), aż do przemieszczenia stopki figurki ku prawej strony prowadnicy, która uderzając w piłkę pod określonym kątem nadaje jej pędu w adekwatnym do uderzenia kierunku.

Najnowsze