Tabela nr 1 przedstawia współzależności poszczególnych zmiennych z działaniami zawodników, które powstały w wyniku obserwacji i pełnej weryfikacji działań uzyskanych ze wszystkich meczów rozgrywkowych. Zawodnikom badanej drużyny przypisano poszczególne miejsca od 1 do 23 będącymi rzeczywistym odzwierciedleniem wpływu na grę drużyny w danych aspektach gry.

 

W związku z powyższym widzimy, iż większość badanych zmiennych była nieistotnie statystycznie w stosunku do zaobserwowanych podczas gry działań. Z punktu widzenia tematu i celu pracy najważniejsze badane parametry tyczą się porównania współzależności parametrów VO2max oraz wyników próby biegowej Beep Testu z poszczególnymi działaniami zawodników odnotowanymi podczas gry w okresie startowym. Istotność z ww. wykazała jedynie próba biegowa Beep Testu liczona w pokonanych metrach, gdzie odnotowano ujemną współzależność o sile rzędu -0,49 z oceną wpływu na grę drużyny. Z punktu widzenia statystycznego siła tych współzależności była umiarkowana.

Tabela nr1. Współzależność VO2max oraz innych zmiennych na ocenę ogólną wpływu na grę drużyny (p≤0,05).

Źródło:

Gustaw T. (2014). Wpływ okresu przygotowawczego na zmienność parametrów tlenowych piłkarzy ręcznych MKS Wieluń. Praca magisterska. Promotor pracy: dr hab. Zbigniew Borysiuk prof. PO. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Najnowsze