Z tabeli nr 15 możemy odczytać, które poszczególne działania miały wpływ na ostateczną ocenę ogólną przydatności i wpływu na grę w zespole. Warto zauważyć, iż wyniki były istotnie statystycznie w każdym badanym przypadku i tak widzimy, że największą siłę (0,88) wpływającą na ocenę ostateczną ma uczestnictwo danego zawodnika we wszystkich działaniach zespołu w ataku i w obronie oraz uczestnictwo danego zawodnika we wszystkich pozytywnych działaniach zespołu w ataku.

Źródło:

Gustaw T. (2014). Wpływ okresu przygotowawczego na zmienność parametrów tlenowych piłkarzy ręcznych MKS Wieluń. Praca magisterska. Promotor pracy: dr hab. Zbigniew Borysiuk prof. PO. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Najnowsze