Zawodnicy przez 5 kolejnych tygodni od startu okresu przygotowawczego indywidualnego mieli za zadanie przygotować się pod kątem siły i wytrzymałości tlenowej. Uzyskawszy typ budowy ciała poszczególnych zawodników przy pomocy wskaźnika Rohrera dostosowano obciążenia na siłowni. Typ leptosomiczny realizował cykl na masę mięśniową, typ atletyczny oraz typ pykniczny, który wykazał poniżej 20% tkanki tłuszczowej cykl na masę mięśniową i siłę maksymalną a typ pykniczny z kolei, który odznaczał się zawartością ponad 20% tkanki tłuszczowej w organizmie miał zaaplikowane obciążenia dynamiczne w formie obwodów ćwiczebnych z wielokrotną liczbą powtórzeń. 

 

Tabele nr. 7 i 8 przedstawiają rozpiskę i obciążenia treningowe do realizacji wytrzymałości tlenowej dla poszczególnych zdiagnozowanych grup ze względu na „typ gracza” za pomocą interwałów w tzw. ”cegiełek” proponowanych przez Chmurę (2008). Do realizacji tych planów wykorzystano sport testery Polar Rs 400, które miały za zadanie realizację programów treningowych z jak największą dokładnością.

Od 5.08.2013 kiedy rozpoczął się okres przygotowawczy zespołowy 3x w tygodniu kształtowano siłę maksymalną, która stopniowo wypierana została przez siłą dynamiczną. Jak przedstawia wykres nr 7 pierwszego tygodnia wspólnych treningów realizowano obciążenia w strefie mieszanej 5x w tygodniu po siłowni oraz po zajęciach techniczno-taktycznych. Następnie również 5x w tygodniu kształtowano wytrzymałość beztlenową przy pomocy metody interwałowej ekstensywnej jak przedstawia tabela nr 6 oraz wykres nr 8 w identycznym jak w przypadku wytrzymałości mieszanej zestawieniu. Następnie przez okres dwóch tygodni wytrzymałość beztlenowa kształtowana była w acyklicznych formach gry, gdzie głównie realizowana była za pomocą bezpośrednich oraz pośrednich kontr, pracy w obronie oraz małych gier. Dwa ostatnie tygodnie przed ligą miały na celu kształtowanie mocy oraz szybkości z naciskiem na odwzorowanie fragmentów gry. 

Źródło:

Chmura, J., Andrzejewski, M., & Stefaniak, Z. (2008). Akademia Piłkarska „REMES”–cele, zadania, formy i metody szkolenia. Sport Wyczynowy, (4-6).

Gustaw T. (2014). Wpływ okresu przygotowawczego na zmienność parametrów tlenowych piłkarzy ręcznych MKS Wieluń. Praca magisterska. Promotor pracy: dr hab. Zbigniew Borysiuk prof. PO. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. 

Najnowsze