Ze względu na to, iż gibkość  pozwala nam na zachowanie maksymalnej ruchomości w stawach a co za tym idzie zwiększenia zakresu pracy mięśni należy uwzględniać ćwiczenia rozciągające standardowo po rozgrzewce oraz ponadto przeplatać je w części głównej (w zależności od intensywności pracy) z ćwiczeniami typowo siłowymi lub też szybkościowymi w postaci rozluźniania oraz rozciągania ćwiczonych mięśni. Nie ma natomiast potrzeby rozciągania mięśni w pełnym zakresie w części końcowych jednostek treningowych ponieważ po części głównej jednostki treningowej struktura mięśniowa jest już wystarczająco obciążona oraz zniszczona, dlatego też w świetle najnowszych badań nie ma wyraźnej potrzeby dodatkowo uszkadzać włókien mięśniowych ponieważ pod koniec jednostki treningowej mięśnie powinny być przygotowywane w jak najbardziej komfortowym stanie do procesu regeneracji oraz nadbudowy (superkompensacji). Można stwierdzić, że część końcowa jednostki treningowej jest już zapoczątkowaniem odnowy biologicznej.

Najnowsze