Zniekształcenie mostka, silne uwypuklenie ku przodowi - kształt dzioba łodzi, żebra tracą kształt wygięty tworząc poniżej sutków wklęsłość, boczne uwypuklenie żeber jeszcze bardziej uwydatnia wysuniecie mostka do przodu, dwie postacie:

 

- uwypuklona rękojeść mostka, trzon prawidłowy lub odchylony do tyłu

- wysunięcie do przodu trzonu mostka, najbardziej do przodu wyrostek mieczykowaty

 

Wady patologiczne - wady rozwojowe wskutek przebytej krzywicy - okrężne ściągnięcie ścian klatki piersiowej na wysokości przyczepu przepony, zgrubienie żeber - przejście żebra kostnego w żebro chrzestne, ujemny wpływ wady klatki piersiowej:

 

- osłabienie mięśni oddechowej

- zmniejszenie pojemności życiowej płuc

- ograniczenie ruchomości klatki piersiowej Ćwiczenia oddechowe:

- akcentujemy wydech

- ramiona wdech bokiem w górę, wydech przodem w dół

- kształtujemy przeponowy tor oddechowy

- zwiększenie ruchomości w stawach barkowych, kręgosłupa

- wzmocnienie mięśni grzbietu i posturalnych

- rozciąganie boków klatki piersiowej i dolnych łuków żeber

- wzmocnię mięśni skośnych brzucha

Źródło:

Kasperczyk T. „Wady postawy ciała-diagnostyka i leczenie” Kraków 2001

Kempf H.D. „Szkoła pleców” Warszawa 1994,

Kutzner-Kozińska M. „Korekcja wad postawy“ Warszawa 1981,

Nowotny J.; Saulicz E. „Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja” Katowice 1993, AWF

Żuk T. „Wady i bóle kręgosłupa” Warszawa 1974, PZWL

Najnowsze