Skoliozy - skrzywienia kręgosłupa charakteryzujące się odchyleniem osi anatomicznej od mechanicznej w trzech płaszczyznach (czołowej, strzałkowej i poprzecznej).

Oś anatomiczna - kręgosłup - wyrostki kolczaste. Oś mechaniczna - ogólny rzut środka ciężkości.

Skoliozy wywołują zmiany wielonarządowe oraz wielopłaszczyznowe. Zmiany wielonarządowe to zmiany dotyczące układu narządu ruchu, klatki piersiowej i narządów wewnętrznych.

Wyróżniamy skrzywienia jednołukowe i wielołukowe, maksymalnie czterołukowe.

Jednołukowe dzielimy na: odcinkowe i całkowite.

Odcinkowe - szyjne, piersiowe i lędźwiowe.

Całkowite - są to skrzywienia w kształcie otwartej litery C.

Ze względu na lokalizację skrzywienia wyróżniamy:

-skrzywienia szyjne

-skrzywienia szyjno-piersiowe

-skrzywienia piersiowe

-skrzywienia piersiowo-lędźwiowe

-skrzywienia lędźwiowe.

Skrzywienia mogą występować w różnych okresach ontogenezy, dlatego też dzielimy je na: wczesnodziecięce (0,5 - 3 roku życia), dziecięce (6-8 roku życia), młodzieńcze (14-16 roku życia) i dorastające.

Ze względu na wielkość kąta skrzywienia wyróżniamy klasyfikację Cobba. *I stopień - kąt skrzywienia jest do 30°, *II stopień - kąt skrzywienia 31°-60 °, *III stopień - kąt skrzywienia 61°-90 °, *IV stopień - kąt skrzywienia powyżej 90 °.

Ze względu na etiologie skoliozy dzielimy na:

• Kostnopochodne (osteopatyczne). A te dzielimy na:

-wrodzone (kręg klinowy, kręg szyi),

-torakopochodne np. ropniak opłucnej,

-układowe.

• Nerwopochodne (neuropatyczne):

-wrodzone

-porażene wiotkie

-porażenne spastyczne

-inne. 

• Mięśniopochodne (miopatyczne):

-wrodzone

-dystrofie mięśniowe

• Idiomatyczne, czyli niewiadomego pochodzenia. (Jest ich najwięcej 80-85 % skolioz)

Ze względu na stopień utrwalonych zmian wyróżniamy skoliozy czynnościowe i strukturalne.

Skoliozy czynnościowe - zwane inaczej funkcjonalne - dotyczą układu mięśniowo-więzadłowego. Są odwracalne po usunięciu przyczyny. Dają się korygować biernie (przez wyrównanie skróconej kończyny; za pomocą wkładu ortopedycznego) i czynnie (poprzez napięcie odpowiednich mięśni np. przez przyjęcie prawidłowej postawy.

Skoliozy strukturalne - w nich występują już nieodwracalne zmiany w budowie kręgów np. kręg klinowy. Prawo Wolffa Delpecha mówi - element szkieletu nadmiernie uciskany w okresie rozwoju rozrastać się będzie wolniej, zaś nadmiernie rozciągany rozrastać się będzie szybciej. Powołując się na to prawo, kręgi rosną wolniej po stronie wklęsłości wygięcia, gdyż są bardziej obciążone (uciśnięte) niż po stronie wypukłości.

W leczeniu SKOLIOZ - stosujemy:

-odciążenia i wyciągi

-łóżka korekcyjne

-gimnastykę leczniczą (postiiraina, oddechowa, kondycyjna)

-gorsety ortopedyczne

-korekcyjne gorsety gipsowe

-leczenie operacyjne

 Odciążenie kręgosłupa można uzyskać poprzez:

-zorganizowanie dziecku odpowiedniego okresu spoczynku

-stosowanie ćw. korekcyjnych

-stosowanie gorsetów ortopedycznych

Źródło:

Kasperczyk T. „Wady postawy ciała-diagnostyka i leczenie” Kraków 2001

Kempf H.D. „Szkoła pleców” Warszawa 1994,

Kutzner-Kozińska M. „Korekcja wad postawy“ Warszawa 1981,

Nowotny J.; Saulicz E. „Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja” Katowice 1993, AWF

Żuk T. „Wady i bóle kręgosłupa” Warszawa 1974, PZWL

Najnowsze