Stopa zbudowana jest z:

a) z kości stepu (k piętowa wraz z guzem piętowym nad nią znajduje się k skokowa ku przodowi k. łódkowata i trzy kości klinowate <przyśrodkowa, pośrodkowa i boczna> oraz k sześcienna).

b) z kości śródstopia (kości długie I-V).

c) z kości palców (posiadają paliczki przy czym paluch paliczek podstawny i paznokciowy, zaś pozostałe palce paliczek podstawny, pośredni i paznokciowy.

Stopa powinna opierać się na guzie piętowym to jest ok. 60% obciążenia oraz na I i V głowie kości śródstopia to jest po ok. 20% obciążenia.

Kości stepu tworzą sklepienia: podłużne i poprzeczne.

Sklepienie podłużne stopy - stanowi:

a) łuk podłużny przyśrodkowy (dynamiczny) - przebiega od kości piętowej poprzez kość łódkowata, I kość klinowatą do głowy I kości śródstopia: Wysokość łuku przyśrodkowego wynosi 2,5 cm natomiast

b) łuk podłużny boczny (statyczny) - przebiega od kości piętowej poprzez kość sześcienną do głowy V kości śródstopia.

Sklepienie poprzeczne stopy stanowi:

a) łuk poprzeczny przedni - łączy głowy pięciu kości śródstopia.

b) łuk poprzeczny tylni - tworzą trzy kości klinowate oraz kość sześcienna.

Sklepienie podłużne stopy wzmacniane jest poprzez rozcięgno podeszwowe, więzadła podeszwowe a zwłaszcza więzadła podeszwowe długie (więzadło piętowo-sześcienne, więzadło piętowo-łódkowe). Sklepienie poprzeczne stopy wzmacniane jest głównie przez więzadło poprzeczne głębokie śródstopia łączące głowy wszystkich kości śródstopia.

 Za wysklepienie łuku podłużnego odpowiadają następujące mięśnie:

- m. piszczelowy tylny,

- m piszczelowy przedni,

- m strzałkowy długi,

- m. zginacz palców stopy długi,

- m zginacz palucha długi,

- m. zginacz palców stopy krótki,

- m. zginacz palucha krótki,

- m. czworoboczny podeszwy,

- m. odwodziciel palucha. Przeciwwskazania:

- siad skrzyżny, -jazda na rowerze,

- pływanie stylem grzbietowym

 

Źródło:

Kasperczyk T. „Wady postawy ciała-diagnostyka i leczenie” Kraków 2001

Kempf H.D. „Szkoła pleców” Warszawa 1994,

Kutzner-Kozińska M. „Korekcja wad postawy“ Warszawa 1981,

Nowotny J.; Saulicz E. „Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja” Katowice 1993, AWF

Żuk T. „Wady i bóle kręgosłupa” Warszawa 1974, PZWL

Najnowsze